Sotai Bewegingsleer

is een bewegingsleer, ontworpen uit oude tradities door Dr Hashimoto, een arts uit Japan.

Een behandeling of les bestaat uit verschillende opeenvolgende oefeningen. Elke oefening werkt sterk op de bindweefselstructuur in je lichaam.
Per oefening wordt het effect bevoeld en gemeten.

Het komt neer op rustig, voelenderwijs te onderzoeken, welke bewegingen prettig voelen voor je lichaam.
Daarna worden die bewegingen herhaald en versterkt, zodat ze nog meer comfort in je lichaam opwekken.
Dan komt er vanzelf ruimte, ontspanning en verzachting in een ander deel van je lichaam. Je lichaam kiest zelf waar….

De oefeningen zijn zacht, geconcentreerd en ze werken met de bindweefselketens.
Zo kom je uit de stress, de pijn en de stijfheid. Je raakt diep in ontspanning en veel meer in contact met je lichaam. Vaak gaat het gepaard met een gevoel van thuiskomen.

Sotai wordt vaak in combinatie met shiatsu aangeboden.
Een sotai behandeling kost € 80,- en wordt niet door enige verzekering vergoed.
Sotai werkt krachtig bij de volgende klachten: …. meer

Sotai gaat ervan uit dat een gezond lichaam van oorsprong de volgende kenmerken heeft

  1. Er is een dynamische balans in ons spier-skelet-stelsel.
  2. Het lichaam richt zich moeiteloos op in de zwaartekracht.

1. Dynamische balans

Wanneer ons spier-skelet stelsel uit balans raakt, produceert het lichaam pijn als signaal. Aanhoudend uit balans zijn produceert steeds meer pijn en ook ziekte.

Bij pijn is de natuurlijke reactie van ons organisme om diè beweging/houding te vinden die comfort geeft. Door de beleving van comfort komt het lichaam uit zichzelf weer in balans. Vergelijk het met uitrekken en geeuwen als we wakker worden; hierdoor lost de stijfheid in ons lichaam op. Zoogdieren en baby’s doen niet anders!!!

Over deze natuurlijke reactie hoeven ze niet eens na te denken. Het is een instinctief overlevings-mechanisme dat bij iedereen aanwezig is.

Het kost echter oefening omdat het denken dit mechanisme verstoort. Door de aandacht in de beweging bij comfort te brengen, omzeilen we het denken. Tijdens de behandeling oefenen we dit en komt ons lichaam weer in balans.

2. Moeiteloos oprichten

In het staan, lopen, bukken en bewegen van ons lichaam is de zwaartekracht en de uitlijning van ons lichaam in de zwaartekracht van belang. Kleine kinderen (tot 3 jaar) lopen en bewegen nog zo uitgelijnd. Volwassen mensen staan vaak uit het lood.

In de praktijk blijkt dat veel klachten ontstaan uit balansverstoring in de zwaartekracht.
Daarom leren we bij sotai te werken met onze houding. Zo kunnen we, in en terug naar balans, moeiteloos (dwz zonder overtollige spanning en met comfort) bewegen en pijn verminderen of voorkomen.

 

Meer info over natuurlijke houding en zwaartekracht staat hier.

Hallo hoofd.

Deze nieuwsbrief in het kort: Doorlopend kom ik tegen dat het niet spoort tussen wat mijn hoofd wil en wat mijn lichaam kan. …

Wat is jouw behoefte?

Hoe vaak ervaren we doorlopende stress; dat we maar door moeten gaan? Ik leg uit wat er dan gebeurt in je hele systeem. En …

Hoe adem jij bij schrik?

Bij schrik, vallen of stoten hebben we geleerd in te ademen of te stoppen met ademen. Natuurlijkerwijze gebeurt dat anders. …