Een goede houding

Vaak is het zo dat in armere landen, waar nog meer eenvoud en fysieke arbeid in de dagelijkse situatie is, de mensen een betere houding hebben. Alle mensen hieronder op de foto’s staan met hun lichaam in de as, ook wel ‘aplomb’ (=loodrecht) genoemd. In deze situatie loopt de loodlijn door de lichaamsas, en wordt de zwaartekracht gebruikt om jezelf op te richten. Er is dan maar weinig energie en spierspanning nodig om de houding vast te kunnen houden.Ook zwaar werk, op het land, of het dragen van lasten op het hoofd, of het bukken en tillen van kisten gebeurt dan vanuit deze houding.De belangrijkste schakel in het rechtop staan is het bekken. Bij de mens heeft het bekken een andere vorm gekregen en andere verhoudingen gekregen, vergeleken bij viervoeters. Binnen het ‘aplomb’ staan is de stand van het bekken essentieel.
Kijk je naar foto’s uit Europa van voor 1910, dan zie je mensen die recht en stevig staan of zitten.De overeenkomsten  bij een aplomb houding zijn steeds: een rug die zichzelf verlengt vanuit een strekreflex, een rug die ondersteund wordt door de spieren van de buikwand. Daarbij is er harmonie binnen de zwaartekracht waardoor er geen overtollige spanning ontstaat.

Als je goed kijkt vallen een aantal dingen op
– In alle houdingen (recht, gebukt of onder belasting) is het bekken gekanteld, met een holling bij de 5de lendewervel.
– In alle houdingen is er géén holling in de middenrug. De rug ter hoogte van 12de borstwervel is recht, de maag wordt niet ingetrokken of uitgestoken.
– In alle houdingen zijn geen overstrekte knieën te zien.
– Er is een zekere gratie in al de houdingen, die een gemak van bewegen en balanceren verraadt.

Hallo hoofd.

Deze nieuwsbrief in het kort: Doorlopend kom ik tegen dat het niet spoort tussen wat mijn hoofd wil en wat mijn lichaam kan. …

Wat is jouw behoefte?

Hoe vaak ervaren we doorlopende stress; dat we maar door moeten gaan? Ik leg uit wat er dan gebeurt in je hele systeem. En …

Hoe adem jij bij schrik?

Bij schrik, vallen of stoten hebben we geleerd in te ademen of te stoppen met ademen. Natuurlijkerwijze gebeurt dat anders. …